Notariaat

Per 1 oktober 2022 is de notariële praktijk overgenomen door notaris mr. M. van Reigersberg Versluys. Als u een afschrift nodig heeft kunt u bellen met 010-4768833.
De afwikkeling van lopende nalatenschappen wordt afgewikkeld door mevrouw Konijnenberg. Telefoon 010-7200028.

Bewindvoering

Wij adviseren u graag over bewind, curatele en mentorschap. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag. Wij treden ook op als bewindvoerder, curator en mentor, voor uzelf of een ander.
Wij helpen u graag verder.