Beschermingsbewind Als het niet meer lukt om de financiën op orde te houden, kunnen wij dat overnemen. Wij zorgen er dan voor dat uw vaste lasten worden betaald, uw toeslagen worden aangevraagd en bijzondere bijstand wordt aangevraagd.Wij worden op verzoek van u, uw familie of zorgverlener benoemd door de rechtbank als bewindvoerder. De rechtbank houdt dan toezicht op onze werkzaamheden. U krijgt de toegangscode om via internet uw eigen rekeningen te bekijken. Of u krijgt uw rekeningafschriften per post. Wij proberen zoveel mogelijk de wensen van onze cliënten te volgen.Wij zijn goed bereikbaar. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9 en 12 uur, maar ook per e-mail. Wij hanteren de van overheidswege vastgestelde tarieven. Wij zijn lid van de brancheorganisatie van Horus. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, telefoonnummer 010-7200028. De Bewindvoerder helpt bij schulden Als u schulden heeft, helpen wij u als bewindvoerder om uw budget te stabiliseren en begeleiden wij het traject naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of WSNP. Mentorschap Als wij uw bewindvoerder zijn, kunnen wij ook uw mentor zijn. Wij helpen dan met het regelen van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en treden op als uw contactpersoon voor hulpverleners. Curatele Wij zijn curator voor bijvoorbeeld mensen met psychische problemen, maar ook voor jong-volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.