De tarieven voor bewind, curatele en mentorschap worden van overheidswege vastgesteld en jaarlijks aangepast. De meest voorkomende tarieven vindt u HIER

logo sfti