Mevrouw Konijnenberg is sinds 1984 kandidaat-notaris en heeft in 2008 het kantoor van notaris mr. M.H.J. Veldhuis overgenomen. Sinds 2010 is de focus steeds meer komen te liggen op bewindvoering, mentorschap en curatele, optreden als notarieel gevolmachtigde (levensexecuteur) en de afwikkeling van nalatenschappen. Per 1 oktober 2022 is de notariële praktijk overgedragen en neemt het kantoor alleen nog de hiervoor vermelde zaken aan.

Wat blijft? Betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor onze cliënten.

We zijn u graag van dienst!

Img 0089 Froukje Sjaal Vrolijk